Образец заявления о принятии наследства в Украине 2020г.


 До приватного/державного нотаріуса _________ міського нотаріального округу _______________
                                                                       гр. _______________________________________
                                                                       ___________________________року народження 
                                                                      реєстраційний номер ОКПП_________________,
яка зареєстрована за адресою: місто ___________
вул. __________________, будинок _ квартира __ 

З  А  Я  В  А
про прийняття спадщини

___ січня 2020 року померла___________________, останнє місце проживання якої було: місто________, вулиця______________, будинок __ квартира __.
Цією заявою я приймаю спадщину після смерті__________________________________.
Мені нотаріусом роз’яснено, що відповідно до ст. 1223 Цивільного кодексу України, у спадкоємців за законом право на спадкування виникає у разі відсутності заповіту.
Мені нотаріусом роз’яснено, що моя заява про прийняття спадщини може бути мною відкликана протягом строку встановленого для її прийняття.  
Зміст ст.ст. Цивільного кодексу України: 1223 (право на спадкування), 1231 (Спадкування обов’язку відшкодувати майнову та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем), 1232 (обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця), 1241 (право на обов’язкову частку у спадщині), 1258 (черговість спадкування за законом), 1268 (прийняття спадщини), 1273 (право на відмову від прийняття спадщини), 1275 (правові наслідки відмови від прийняття спадщини), 1281 (пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців), 1282 (обов’язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора), 1296 (право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину), 1297 (обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно) та зміст статті 174 Податкового кодексу України –  мені нотаріусом роз’яснено.

Інші спадкоємці передбачені законом _____________________, яка зареєстрована за адресою: ____________область, _____________район, місто________, вулиця________, будинок__.
Документи, що стосуються оформлення моїх спадкових прав, а також додаткові відомості щодо вирішення питання успадкування, мною будуть надані пізніше.

Дата:
        
Підпис:_______________________________________________________
Подача заявления о принятии наследства является первым и  ОЧЕНЬ важным шагом при оформлении наследства. Если вас интересует полный перечень документов для оформления наследства, вы можете обратиться к специалистам компании "Наследственное дело"